Ταχυσύνδεσμοι (Ρακόρ) – Τάπες

Ταχυσύνδεσμοι (Ρακόρ)


Ρακόρ αλουμινίου με βόλτα ή ουρά και τάπες όλων των διαστάσεων.

Όλα μας τα προϊόντα πληρούν τα αυστηρότερα πρότυπα ποιοτικού ελέγχου και έχουν όλες τις απαραίτητες πιστοποιήσεις που προβλέπει η νομοθεσία.