Λάστιχα Στεγανοποίησης

Λάστιχα Στεγανοποίησης

Λάστιχα στεγανοποίησης ρακόρ όλων των διαστάσεων.

Όλα μας τα προϊόντα πληρούν τα αυστηρότερα πρότυπα ποιοτικού ελέγχου και έχουν όλες τις απαραίτητες πιστοποιήσεις που προβλέπει η νομοθεσία.