Πυροσβεστήρας 6Lt F Class Τοπικής Εφαρμογής

Πυροσβεστήρας 6Lt F Class Τοπικής Εφαρμογής

 

Πυροσβεστήρας Τοπικής Εφαρμογής 6Lt F class solution – Wet Chemical με Μονόραφο Δοχείο, με χυτό μαστό με ασφαλιστικό , βαλβίδα πλήρωσης προωθητικού και Δύο Βάνες ανοξείδωτες 1/2”.

Διατίθεται και με αυτόματο πιστοποιημένο CE Κλείστρο με ασφαλιστικό και με θέση για πυροκροτητή 1/4”.

Δοχείο με πλαστική εσωτερική επικάλυψη.

Χαρακτηριστικά

Χωρητικότητα 6Lt
Υλικό κατάσβεσης F Class Solution – Wet Chemica
Όλα μας τα προϊόντα πληρούν τα αυστηρότερα πρότυπα ποιοτικού ελέγχου και έχουν όλες τις απαραίτητες πιστοποιήσεις που προβλέπει η νομοθεσία.