Πίνακες Πυρανίχνευσης

Πινακας πυρανιχνευσης

Ψηφιακοί πίνακες πυρανίχνευσης με ανεξάρτητες ζώνες σε κάθε μια από τις οποίες μπορούν να συνδεθούν ανιχνευτές, ενώ οι συσκευές συναγερμού όπως φάροι, σειρήνες κ.α. συνδέονται στις αντίστοιχες γραμμές σειρήνων.

Οι φωτεινές μέσω LED ενδείξεις προσφέρουν άμεση και ξεκάθαρη πληροφόρηση για την κατάσταση του πίνακα, ενώ οι βασικές λειτουργίες της επανεκκίνησης (Reset), της σίγασης του βομβητή (Silence) και των σειρήνων (Alarm off) γίνεται άμεσα μέσω πλήκτρων που βρίσκονται στην πρόσοψη του.

 

Όλα μας τα προϊόντα πληρούν τα αυστηρότερα πρότυπα ποιοτικού ελέγχου και έχουν όλες τις απαραίτητες πιστοποιήσεις που προβλέπει η νομοθεσία.