Πυροσβεστήρας 9Lt F Class Τοπικής Εφαρμογής

Πυροσβεστήρας 9Lt F Class Τοπικής Εφαρμογής

Πυροσβεστήρας Τοπικής Εφαρμογής 9Lt F class solution – Wet Chemical με Μονόραφο Δοχείο, χυτό μαστό με ασφαλιστικό, βαλβίδα πλήρωσης προωθητικού και δύο ανοξείδωτες Βάνες 1/2”.

Διατίθεται και με αυτόματο πιστοποιημένο CE Κλείστρο με ασφαλιστικό και με θέση για πυροκροτητή 1/4”.

Δοχείο με πλαστική εσωτερική επικάλυψη.

Χαρακτηριστικά

Χωρητικότητα 9Lt
Υλικό κατάσβεσης F Class Solution – Wet Chemical
Όλα μας τα προϊόντα πληρούν τα αυστηρότερα πρότυπα ποιοτικού ελέγχου και έχουν όλες τις απαραίτητες πιστοποιήσεις που προβλέπει η νομοθεσία.