Νομοθεσία – Εγκύκλιοι

Κανονισμός Πυροπροστασίας Κτιρίων

Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 13-08

Πυρ. Διατ. Περί Καθορισμού Της Διαδικασίας Χορήγησης Πιστοποιητικού Πυροπροστασίας σε Επιχειρήσεις που Στεγάζοναι σε Κτίρια

Διαδικασία Χορήγησης Πιστοποιητικού (Ενεργητικής) Πυροπροστασίας σε επιχειρήσεις – Εγκαταστάσεις

Χρονική Διάρκεια Ισχύος Πιστοποιητικού Πυροπροστασίας

Τροποποίηση της υπ αριθ. ΚΥΑ 618.43.05 (17230.671.05)

Τοποθέτηση Δακτύλιου Ελέγχου

Προϋποθέσεις διάθεσης στην αγορά πυροσβεστήρων,διαδικασίες. συντήρησης, επανελέγχου και αναγόμωσης (618.43.05)

Προδιαγραφές μόνιμων και λοιπών μέσων πυροπροστασίας

Οργάνωση, Εκπαίδευση και Ενημέρωση Προσωπικού σε Θέματα Πυροπροστασιας

Εφοδιασμός Οχημάτων με Πυροσβεστήρες

 

Όλα μας τα προϊόντα πληρούν τα αυστηρότερα πρότυπα ποιοτικού ελέγχου και έχουν όλες τις απαραίτητες πιστοποιήσεις που προβλέπει η νομοθεσία.